ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 
 Α. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΥΓΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
 Οι επιστροφές των εμπορευμάτων μας γίνονται αποδεκτές, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του τιμολογίου & το αργότερο μέχρι 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του τρέχοντος χρόνου και ΜΟΝΟ κατόπιν της ακόλουθης  διαδικασίας.
 
1. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης  με τον αρμόδιο Πωλητή της εταιρείας μας. Εμπορεύματα που θα αποστέλλονται με μεταφορική εταιρεία ή με courier χωρίς  συνεννόηση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα επιστρέφονται. Στα υγιή εμπορεύματα προς επιστροφή - θα πρέπει η συσκευασία τους να είναι σε άριστη κατάσταση (αχρησιμοποίητα), διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνονται.
 
2. Στο Δελτίο Αποστολής σας θα πρέπει να αναγράφονται:
α. Ο λόγος για τον οποίο επιστρέφονται τα εμπορεύματα.
β. Τα  νούμερα  των τιμολογίων  με τα οποία έγινε η αγορά των εμπορευμάτων για να ελεγχθεί αν η επιστροφή τους είναι εντός του χρόνου εγγύησης όσο και για φορολογικούς λόγους.
 
3. Τα έξοδα αποστολής των επιστρεφομένων εμπορευμάτων βαρύνουν τον πελάτη.
 
4. Οι επιστροφές υγιών εμπορευμάτων & με άθικτη συσκευασία , άνω των 12μηνών δεν γίνονται δεκτές.
 
5. Εμπορεύματα που έχουν καταργηθεί δε μπορούν να επιστραφούν.
 
6. Στην περίπτωση που ζητηθεί άμεση αντικατάσταση εμπορεύματος, θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο Πωλητή της εταιρείας μας & με την πλήρη συσκευασία του είδους. Εάν μετά τον έλεγχο αποδειχθεί ότι το είδος αυτό είναι σε σωστή λειτουργικά κατάσταση, τότε ο πελάτης θα χρεώνεται το νέο εμπόρευμα & και θα του επιστρέφεται αυτό που έχει στείλει πίσω.
 
 
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
 Οι Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας GLOU για αγορές που ξεκινούν από το 2014 έχουν εγγύηση 24 μήνες από την έκδοση του τιμολογίου αγοράς - Οι λάμπες Giakoled για αγορές που ξεκίνούν από το 2014 και φέρουν την ειδική σήμανση εγγύησης, έχουν 2 χρόνια εγγύηση. Τα υπόλοιπα υλικά έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μήνες από την έκδοση του τιμολογίου αγορας και το προϊόν - κωδικός δεν είναι αποσυρμένο η καταργημένο από την εταιρεία.
 
Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση να έχουν τηρηθεί οι προειδοποιησεις που αναγράφονται πάνω στο κουτί συσκευασίας και αυτά των τιμολογίων, τέλος οι ενδείξεις-ανακοινώσεις στο site www.giako.gr