giako logo

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

     TΟ ΠΑΡΩΝ SITE ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: | ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ LED-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: |

Όροι χρήσης

Το www.giako.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, μόνο B2B σε επαγγελματίες (υποχρεωτική η έκδοση τιμολογίου) και μπορεί στο μέλλον να απευθύνεται και σε ιδιώτες, που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Υιοί Ν.Γιακουμόγλου Ο.Ε.»,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ξανθίππης 19  και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 081380943 και Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, sales@giako.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2310772532, 2310709451, και στην οποία (εταιρεία) ανήκει το δίκτυο καταστημάτων «Υιοί Ν.Γιακουμόγλου Ο.Ε.» (στο εξής χάριν συντομίας Giako ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα GiakoGroup το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.giako.gr . Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Όροι χρήσης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Στην μέχρι σήμερα χρήση πελάτες θεωρούνται μόνο οι εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπόριο σχετικά με τα προϊόντα που προβάλλονται στην www.giako.gr Για τον παραπάνω λόγο εκδίδονται μόνο τιμολόγια προς τους πελάτες.

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και για τα προϊόντα (ως αυτά έχουν), με πληροφορίες που της δίνονται από τις προμηθεύτριες-συνεργαζόμενες εταιρείες. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Περιορισμός ευθύνης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκύψει από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά οφειλόμενη σε υπαιτιότητα των συναλλασσόμενων. Οι συναλλασσόμενοι κατά τη διαδικασία της παραγγελίας θα ενημερώνονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα GiakoGroupγια την διαθεσιμότητα των αποθεμάτων. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε αιτήματα παραγγελίας μεγαλύτερης ποσότητας από τα αποθέματα των προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Υιοί Ν.Γιακουμόγλου Ο.Ε. ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Υιοί Ν.Γιακουμόγλου Ο.Ε. ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Διακοπή
H GiakoGroup στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού σας κατά τη διακριτική της ευχέρεια και μπορεί για δικούς της λόγους να καταργήσει το Β2Β οποιαδήποτε στιγμή.

Προσωπικά δεδομένα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής, είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) κ.λπ. Όλα τα ανωτέρω καταχωρούνται σε βάση δεδομένων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εύρυθμη προώθηση και εκτέλεση της παραγγελίας σας.

Η εταιρεία μας, ακολουθώντας πιστά τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται, πωλούνται ή ανταλλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες, που μας εμπιστεύεστε.

Ευθύνη χρήστη
Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα GiakoGroup για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο
Η παρούσα ιστοσελίδα επιτρέπει την πρόσβαση από και σε συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της ιστοσελίδας.

Τρόποι Πληρωμής

1. Τραπεζική κατάθεση

Η πληρωμή των παραγγελιών θα γίνεται με κατάθεση στους κάτωθι λογαριασμούς της εταιρείας:

1) ALPHA BANK
Αριθμ.Λογαρ.: 7030 0232 0000 1455 | IBAN No: GR13 0140 7210 7030 0232 0000 145


2) ΤΡΑΠΕΖΑΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμ.Λογαρ.: 52 8004 0957 201 | IBAN No: GR13 0172 2800 0052 8004 0957 201


3) EUROBANK
Αριθμ.Λογαρ.: 0026.0176.96.0200025739 | IBAN No: GR100260176000096200025739


4) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμ.Λογαρ.: 213/001527-05 | IBAN No: GR37011021300000213001527-05


Που θα επιλέγετε στην φόρμα της παραγγελίας.

Ακολούθως μας αποστέλλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής μέσο e-mail αναγράφοντας την τράπεζα, ημερομηνία κατάθεσης τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό σας ή για μεγαλύτερη ευκολία σας απλά αναγράψατε τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό σας σαν αιτιολογία στην απόδειξη κατάθεσης και εμείς θα ενημερωθούμε ότι έχετε βάλει τα χρήματα και θα στείλουμε τα προϊόντα που επιλέξατε στην φόρμα παραγγελίας.

2. Αντικαταβολή - COURIER
Η παράδοση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει με COURIERτης δικής μας επιλογής και η πληρωμή με το σύστημα της αντικαταβολής, όταν η παραγγελία δεν ξεπερνάει το ποσό των 150€. Το κόστος σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνει αποκλειστικά τον συναλλασσόμενο. 


Παραλαβή προϊόντων
Η παραλαβή της παραγγελίας σας γίνεται το αργότερο εντός 2-5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της φόρμας παραγγελίας σας και εφόσον υπάρχει σε απόθεμα. Προς διευκόλυνση όλων, παρακαλείστε να ενημερώνετε την εταιρεία μας σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (επωνυμία εταιρείας, όροφο, αριθμό γραφείου κλπ), όπου τούτο χρειάζεται. Για λόγους ασφάλειας συναλλαγών, μπορείτε να παραλαμβάνετε τα προϊόντα που αγοράσατε μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας στον υπάλληλο της ως άνω εταιρείας μεταφορών. Βεβαίως, μπορεί εκτός από εσάς να παραλαμβάνει και άλλο πρόσωπο της επιλογής σας τα προϊόντα μόνον κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής σας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από αρμόδια αστυνομική αρχή.

Η Εταιρεία απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή/και αδυναμίας παράδοσης η οποία οφείλεται σε τρίτους μεσολαβούντες οργανισμούς ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών. 

Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23% και φόρο ανακύκλωσης.

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας εμπορευμάτων
Οι Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας  έχουν εγγύηση 15 μήνες από την έκδοση του τιμολογίου αγοράς – με προϋπόθεση να έχουν τηρηθεί οι προειδοποιήσεις που αναγράφονται πάνω στο κουτί συσκευασίας της λάμπας. Τα υπόλοιπα υλικά έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας 12μήνες από την έκδοση του τιμολογίου αγοράς και με την απαραίτητη προϋπόθεση την χρήση επιτηρητή τάσεως στον ηλεκτρολογικό πίνακα.  

* ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΣΠΑΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΑΣ.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν:  • Από κακό χειρισμό, κακή τοποθέτηση, κτύπημα, πτώση της συσκευής έκθεσης σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, ρίψης υγρών και διαρροές οξέων των μπαταριών.
  • Από λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, μεταβολές της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου, και για κάθε χρήση τροφοδοτικών, πέραν αυτών που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής για κάθε συγκεκριμένο προϊόν.
  • Στις λάμπες των φωτιστικών, εξαρτήματα ανταλλακτικών, όργανα μέτρησης, τηλεχειριστήρια τηλεοράσεων, μπαταρίες πάντως τύπου.
  • Από οποιαδήποτε απόπειρα επισκευής μηχανήματος σε εργαστήριο ή τεχνικό, για κάθε περίπτωση που ο αριθμός κατασκευής της συσκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
  • Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των προς επισκευή μηχανημάτων, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε μεταφορικές εταιρείες που κάνουν κατ' οίκον παράδοση στην έδρα μας.
Η εγγύηση δεν καλύπτει επίσης τις μπαταρίες που πιθανόν να περιέχονται στην συσκευασία.
Το κόστος των αποστολών προς εμάς και προς εσάς (σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή του προϊόντος) επιβαρύνει τον πελάτη.

Πολιτική επιστροφών


Α. Φόρμα/Αίτηση Επιστροφής (Α)

  1. Ο συναλλασσόμενος δικαιούται να επιστρέψει με χρέωση της εταιρίας το προϊόν, αζημίως και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του, εφόσον αυτό που του παραδόθηκε είναι διαφορετικό από εκείνο το οποίο έχει παραγγείλει κατ’ είδος.
  2. Ο καταναλωτής δικαιούται να επιστρέψει με χρέωση της εταιρίας το προϊόν, αζημίως και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του, εφόσον εκείνο που του παραδόθηκε φέρει εμφανή ελαττώματα ή είναι εν γένει κακής ποιότητας, εξαίρεση την περίπτωση που το προϊόν είναι σπασμένο και κατά την οποία θα ακολουθηθεί η ίδια μεν διαδικασία αλλά την ευθύνη για αποζημίωση φέρει η εταιρία μεταφοράς. 

Στις  άνω περιπτώσεις θα πρέπει ο καταναλωτής να συμπληρώσει την ακόλουθη φόρμα / αίτηση επιστροφής ή να εκτυπώσει, συμπληρώσει, υπογράψει και αποστείλει αυτήν με φαξ στο 2310709451 ή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας sales@giako.gr ή ακόμη και με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Ξανθίππης 19, ΤΚ 56244 Εύοσμος Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα στην ίδια φόρμα / αίτηση επιστροφής υποχρεούται να δηλώνει το IBAN, τον αριθμό λογαριασμού και την τράπεζα της επιλογής του για την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε. 

Σημειώνεται ότι στις άνω περιπτώσεις το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί άθικτο, στην διεύθυνση Ξανθίππης 19, ΤΚ 56244 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, εντός της συσκευασίας στην οποία απεστάλη και μαζί με όλα τα συνοδευτικά του έγγραφα (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ), καθώς επίσης και συνοδευόμενο από δελτίο αποστολής του συναλλασσομένου προς την Εταιρία. 

Η εταιρία μας θα σας αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο την ημέρα που θα λάβει φόρμα / αίτηση επιστροφής όσο και την ημέρα που θα λάβει το επιστρεφόμενο προϊόν. 

Η Εταιρία μας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, που αρχίζουν από την λήψη της προαναφερθείσης αίτησης επιστροφής προϊόντος, οφείλει να επιστρέψει το τίμημα που εισέπραξε για το επιστρεφόμενο προϊόν στον λογαριασμό της Τραπέζης που της υποδείχθηκε, άλλως, δηλαδή σε περίπτωση μη υπόδειξης τέτοιου, να επιστρέψει αυτά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο της καταβλήθηκαν και σε αμφότερες περιπτώσεις χωρίς καμμία επιβάρυνση του συναλλασσόμενου.  Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση μη επιστροφής του αγορασθέντος προϊόντος δεν υποχρεούται η εταιρία σε επιστροφή των χρημάτων, ακόμη και αν έχει συμπληρωθεί η σχετική φόρμα επιστροφής και έχει παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από τη λήψη αυτής από την εταιρία μας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παρελεύσεως απράκτου της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών από μέρους του συναλλασσόμενου, καθώς και σε περίπτωση που αυτό είναι χρησιμοποιημένο ή φθαρμένο από τον ίδιο, η Εταιρία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί το προϊόν που της επιστρέφεται ακόμη και αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις, ούτε και να επιστρέψει τυχόν εισπραχθέντα  χρήματα. 

Ο συναλλασσόμενος δύναται στην αίτηση επιστροφής του προϊόντος αντί της επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε, είτε να ζητά την εκ νέου αποστολή του παραγγελθέντος προϊόντος είτε να προβαίνει σε παραγγελία άλλου προϊόντος και να ζητά τον συμψηφισμό των χρημάτων που κατέβαλε με το νέο τίμημα.Β. Φόρμα/Αίτηση Επιστροφής (Β)

Ο συναλλασσόμενος δικαιούται να επιστρέψει με δική του χρέωση στην εταιρία, χωρίς οποιοδήποτε λόγο και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, το προϊόν που του παραδόθηκε. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο συναλλασσόμενος να συμπληρώσει την ακόλουθη φόρμα / αίτηση επιστροφής ή να εκτυπώσει, συμπληρώσει, υπογράψει και αποστείλει αυτήν με φαξ στο 2310709451 ή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας sales@giako.gr  ή ακόμη και με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Ξανθίππης 19, ΤΚ 56244 Εύοσμος Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα στην ίδια φόρμα / αίτηση επιστροφής υποχρεούται να δηλώνει το IBAN, τον αριθμό λογαριασμού και την τράπεζα της επιλογής του για την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε. Ταυτόχρονα ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να εκδίδει δελτίο αποστολής για επιστροφή εμπορευμάτων που θα συνοδεύει τα προϊόντα που έχει δηλώσει ότι επιστρέφει. Εμπορεύματα και προϊόντα που δεν περιγράφονται στο δελτίο αποστολής ή στην αίτηση / φόρμα επιστροφής και θα αποστέλλονται, δε θα γίνονται δεκτά από την Εταιρία αλλά θα επιστρέφονται στον αποστολέα συναλλασσόμενο με δαπάνες του και θα οφείλεται γι’ αυτά το συμφωνηθέν τίμημα, ενώ αν αυτό έχει καταβληθεί δεν θα υποχρεούται η εταιρία στην επιστροφή του. Εμπορεύματα που θα αποστέλλονται με μεταφορική εταιρία ή courrier χωρίς την προηγούμενη τήρηση της άνω προδικασίας (υποβολή και αποστολή αίτησης / φόρμας επιστροφής δεν θα γίνονται δεκτά, θα επιστρέφονται στον αποστολέα συναλλασσόμενο με δαπάνες του και θα οφείλεται γι’ αυτά το συμφωνηθέν τίμημα, ενώ αν αυτό έχει καταβληθεί δεν θα υποχρεούται η εταιρία στην επιστροφή του. 

Σημειώνεται ότι στις άνω περιπτώσεις το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί άθικτο, στην διεύθυνση Ξανθίππης 19, ΤΚ 56244 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, εντός της συσκευασίας στην οποία απεστάλη στον συναλλασσόμενο και μαζί με όλα τα συνοδευτικά του έγγραφα (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ). Η συσκευασία των εμπορευμάτων θα πρέπει να παραμένει άθικτη και απαραβίαστη, καθώς σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση, τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν θα γίνονται δεκτά από την Εταιρία, θα επιστρέφονται στον αποστολέα συναλλασσόμενο με δαπάνες του και θα οφείλεται γι’ αυτά το συμφωνηθέν τίμημα, ενώ αν αυτό έχει καταβληθεί δεν θα υποχρεούται η εταιρία στην επιστροφή του

Η Εταιρία μας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, που αρχίζουν από την λήψη της προαναφερθείσης αίτησης επιστροφής προϊόντος, οφείλει να επιστρέψει το τίμημα που εισέπραξε για το επιστρεφόμενο προϊόν στον λογαριασμό της Τραπέζης που της υποδείχθηκε, άλλως, δηλαδή σε περίπτωση μη υπόδειξης τέτοιου, να επιστρέψει αυτά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο της καταβλήθηκαν και σε αμφότερες περιπτώσεις χωρίς καμμία επιβάρυνση του καταναλωτή.  Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση μη επιστροφής του αγορασθέντος προϊόντος δεν υποχρεούται η εταιρία σε επιστροφή των χρημάτων, ακόμη και αν έχει συμπληρωθεί η σχετική φόρμα επιστροφής και έχει παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από τη λήψη αυτής από την εταιρία μας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παρελεύσεως απράκτου της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών από μέρους του συναλλασσόμενου, καθώς και σε περίπτωση που αυτό είναι χρησιμοποιημένο ή φθαρμένο από τον συναλλασσόμενο, η Εταιρία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί το προϊόν που της επιστρέφεται ακόμη και αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις, ούτε και να επιστρέψει τυχόν εισπραχθέντα  χρήματα. 

Ο καταναλωτής δύναται στην αίτηση επιστροφής του προϊόντος, αντί της επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε, να προβαίνει σε παραγγελία άλλου προϊόντος και να ζητά τον συμψηφισμό των χρημάτων που κατέβαλε με το νέο τίμημα. 

Κατ’ εξαίρεσαν των ανωτέρω Ι και ΙΙ δεν θα ισχύει η δυνατότητα της αναίτιας επιστροφής για προϊόντα που θα βρίσκονται σε Ειδική μοναδική εκπτωτική προσφορά (Smartprices)

Ακύρωση παραγγελίας
Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και ακύρωσης της παραγγελίας έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της. Σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν (βάση της πολιτικής επιστροφής προϊόντων της επιχείρησης) καταβάλλοντας το μεταφορικό κόστος επιστροφής των προϊόντων. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην επιχείρηση από ακύρωση της παραγγελίας υπεύθυνος είναι ο πελάτης. Σε κάποια προϊόντα θα σας ζητηθεί προκαταβολή.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας πριν την τυχόν επιστροφή κάποιου προϊόντος.


Ισχύον δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσής μας, διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση όπως αυτός συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε μετην Κ.Υ.Α. Ζ1-891/13-8-2013 (ΦΕΚ Β' 2144/30-08-2013)

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας.

ΥΙΟΙ Ν. ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΛΟΥ Ο.Ε.

Giako Group
Εισαγωγική Εταιρεία Ηλεκτρολογικού Υλικού
Α.Φ.Μ. 081380943 - Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων
Ξανθίππης 19, 56224, Θεσσαλονίκη
+30231 070 9451